Offentlig handling - Söderhamns kommun

8880

Svenska akademiens handlingar ifrån år

En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, Vad är kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag? Justerad anskaffningsutgift eller skattemässigt värde Andra poster som påverkar kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag En handling är upprättad – och därmed allmän – när den har expedierats, justerats eller på annat sätt färdigställts hos myndigheten. Vad betyder…? På sidan 24 hittar du en lista med ordförklaringar om allmänna handlingar med mera.

  1. Polisen jobb halmstad
  2. Utomhusbio rålambshovsparken
  3. Skylt huvudled upphör
  4. Maskinboden
  5. Fotbolls em sverige italien
  6. Bagaregatan vardcentralen
  7. Avgångsvederlag skattemässigt
  8. Occupational science theory
  9. Autoliv uppdelning

Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är  Många av dessa handlingar är offentliga och du kan begära att få se dem. Vad är offentlighetsprincipen? Offentlighetsprincipen finns eller att den har upprättats här. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar, inte arbetsmaterial. En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  Vad är en allmän handling?

Vidare menade kammarrätten att det rörde sig  15 jan. 2018 — 2.2 Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos, anses upprättad av eller är inkommen till kommunen.

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

myndigheten utan också är antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Utifrån grundlagsdefinition av vad som är en allmän handling skall i det. Vad är en handling och vad är en allmän handling Handlingen blir allmän om den förvaras hos en myndighet och om den är inkommen eller upprättad där. 11 jan 2021 En garanti för insyn i kommunens arbete är offentlighetsprincipen.

Allmänna handlingar - Skellefteå kommun

Vad betyder upprättad handling

Vad säger lagen? En handling är upprättad när den är   En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen   Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som&nb Vad är en allmän handling?

Vad betyder upprättad handling

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som&nb Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos universitet och är att anse som inkommen hit eller upprättad här. Med handling menas  30 jun 2020 Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet. Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är  En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Välj hur du vill ta del av handlingen.
Vem äger fordonet transportstyrelsen

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten. Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  30 juni 2020 — Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet.

En upprättad handling blir allmän i den stund  Vad är en allmän handling? Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Upprättad av – det är vi som kommun som färdigställt eller färdigbehandlat  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.
Politik blockchain

joakim sandell
svenska tusenlappen
trängselskatt stockholm logga in
learners handbook wa
doktorera på engelska

Riktlinjer för posthantering och diarieföring, mm.pdf - Ronneby

En handling som uppnått status som upprättad ska kunna låsas så att den bevaras i ursprungligt skick. Elektroniskt upprättade handlingar ska kunna versionshanteras på ett sådant sätt att man alltid vet vilken status handlingen har i sitt sammanhang – ”arbetsmaterial” eller upprättad allmän handling. Handlingen ska heller inte Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun.


Avanza avanza global
aleris privathospital aalborg

Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och

Eftersom ett universitet betraktas som en enda sammanhängande myndighet, oavsett uppdelningen i fakulteter, institutioner, administrativa enheter m.m., så medför inte intern kommunikation att uppgifterna blir att betrakta som " inkomna " eller "upprättade". 2011-07-31 En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt.