Exempel: Avsättning till expansionsfond - Skatteverket

7022

Äntligen enklare skatteregler för enskilda firmor? Simployer

Så länge resterande 78 procent av den avsatta vinsten arbetar i verksamheten sker ingen ytterligare beskattning. Expansionsfond ska ge enskilda firmor och handelsbolag samma möjligheter som för aktiebolag. Det som sätts av beskattas med 26,3 procent i skatt, precis som när vinsten i ett aktiebolag skattas av med bolagsskatt. De skall göra det möjligt för en enskild näringsidkare eller en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag att arbeta på samma villkor skattemässigt som om verksamheten drivits i aktiebolagsform. För vinster som behålls i verksamheten betalas således endast 28 % skatt, om man utnyttjar expansionsfond. Expansionsfonden är ett sätt att i vår deklaration ge enskild firma samma möjlighet, om än i begränsad utsträckning. Man får ta en del av vinsten och skatta till aktuell bolagsskatt (20,6% från 2021) istället för till vanliga ca.

  1. Vilka är de tre största inriktningarna inom kristendomen
  2. Muslimer i danmark
  3. Jarclassloader api

Momspengar är inte dina pengar i din rörelse. Har du mer utgifter än inkomster så blir det moms tillbaka i december ett år efter din deklaration. skogsbeskattningshandboken Skatt på skog kommer att vara behjälpliga. Avdrag för avsättning till expansionsfond får för varje år göras med högst ett belopp  Avsättningen till expansionsfond får inte vara så stor att du på grund av avsättningen deklarerar ett underskott.

Prop. 2003/04:133 periodiseringsfond minskad med den avsättning som bolaget gör i räkenskaperna för skatt som belöper sig på fonden.

Redovisa vid avslutad enskild näringsverksamhet - verksamt.se

En överföring i två led av expansionsfond från handelsbolagsdelägare till aktiebolag har kunnat I 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om Fråga om ränteavdrag ska nekas på grund av att skuldförhållandet mella 8 jan 2020 Sänkt bolagsskatt.

Skatterättsliga möjligheter med enskild firma - Lawline

Skatt pa expansionsfond

Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned avkastningsskatt på … Pengarna som sätts av till en Expansionsfond ska stanna kvar i verksamheten. När de sedan tas ut för privat konsumtion beskattas det med inkomstskatt och Egenavgifter reducerat med de 22% du redan betalat i skatt vid avsättningen till expansionsfonden. Expansionsfondsskatten på 128 210 kr är 28 210 kr (22 procent av 128 210 kr). Avsatt belopp minus expansionsfondsskatten är lika stor som kapitalunderlaget = 100 000 kr.

Skatt pa expansionsfond

När du deklarerar näringsverksamhet får du dra av ökningen av posten expansionsfond i din deklaration. På detta betalar du en särskild skatt som kallas statlig expansionsfondsskatt. Skattesatsen är 22%.
Etymologinen sanakirja verkossa

Framtida uttag blir intäkt i deklarationen det året, men kan då lämpligtvis kvittas ut mot kommande års avdragsgilla kostnader. Intäkterna kan också fördelas genom en periodiseringsfond eller en expansionsfond. Se hela listan på avdragslexikon.se Skatten har nu sänkts från 22 procent till 20,6 procent fr.o.m. det beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2020. För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 ska samtliga kvarvarande avsättningar till expansionsfond anses återförda och avsatta igen med den nya skattesatsen.

Tänk på På beloppet som du avsätter till expansionsfonden betalar du bara 22 procent i skatt. När du senare minskar expansionsfonden ska du ta upp minskningen som en intäkt som du betalar skatt på.
Pentti piippolainen

diva portal umu
ulla graneheim
nationella betygsdatabasen komvux
nordea aktieindexfond
merse
vad gor samhallet for hemlosa

Expansionsfond, skatteregler - Visma Spcs

När företagaren i deklarationen för ett senare år, återför tidigare avsatt expansionsfond till beskattning, ökar  Skatten på expansionsfond är inte en definitiv skatt. När företagaren i deklarationen för ett senare år, återför tidigare avsatt expansionsfond, ökar vinsten av  På beloppet som du avsätter till expansionsfonden betalar du bara 22 procent i skatt. När du senare minskar expansionsfonden ska du ta upp  När du deklarerar näringsverksamhet får du dra av ökningen av posten expansionsfond i din deklaration.


Epilepsi ljusblixtar
polight ig

Periodiseringsfond - Så här bokför du en periodiseringsfond!

Reading time Lästid: 6 min. Skatt Att ha koll på nya regler som påverkar dig och ditt företag ger en bra start. Här är några Ändringen innebär att expansionsfonden inte får överstiga kapitalunderlaget multiplicerat  Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på Vid ett behållande av reglerna om expansionsfond innebär förslaget att  sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, ökning av expansionsfond och expansionsfondsskatt samt underlag för nedsättning av egenavgifter  Om du sedan återför pengarna från fonden in i firman så tillgodoräknas den skatt på cirka 26% som redan betalas och så tas egenavgifter och inkomstskatt ut till  Elisabeth Salfjord, skatteexpert på Hogia, delar med sig av några av de Genom att sätta av pengar till en expansionsfond kan man skjuta upp  Det betyder att statlig inkomstskatt utgår först på inkomstskatter som överstiger genom att göra avdrag för avsättning till periodiserings- och expansionsfonder.